• P 
  • P 
  • Ředitel/ Ředitelka 

Ředitel/ Ředitelka

Zaměstnavatel: Základní škola Antonína Bratršovského
Saskova 2080

Požadavky:
- splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/ školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- znalost problematiky organizace - školské právnické osoby zřizované církví, znalost řízení a financování v soukromém a církevním školství a znalost příslušných předpisů;
- respekt ke křesťanskému pojetí církevní školy

Náležitosti písemné přihlášky:
Na přihlášce uveďte, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Antonína Bratršovského Jablonec nad Nisou, se sídlem Saskova 2080/34, 466 01 Jablonec nad Nisou
- jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
- datum narození uchazeče;
- místo trvalého pobytu uchazeče;
- korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
- doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu;
- doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
- strukturovaný profesní životopis;
- koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpo

odpovědět
Ředitel/ Ředitelka
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Liberecký kraj